7Days - ตัดสินใจเรื่องของคุณ

By Buff Studio Co.,Ltd.

7Days - ตัดสินใจเรื่องของคุณ7Days - ตัดสินใจเรื่องของคุณ
เกมที่ยอดเยี่ยม เจ็ดวัน เป็นการผจญภัยที่แท้จริงในโหมดข้อความ ในกระบวนการผู้เล่นจะติดตามการแชทซึ่งจะมีการสนทนาที่มีชีวิตชีวาระหว่างตัวละครเสมือนจริงสองตัว มีความจำเป็นต้องติดตามการสนทนาอย่างใกล้ชิดเพราะบางครั้งผู้เล่นจะต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญมาก การกระทำที่ผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอาจทำให้เสียชีวิตของฮีโร่ เกมอาจมีจุดสิ้นสุดหลายจุด ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในกระบวนการของเกม นอกจากนี้ เจ็ดวัน ยังมีภาพประกอบที่ให้ความสมจริง

คุณสามารถดาวน์โหลดเกม เจ็ดวัน สำหรับ Android บนเว็บไซต์ของเรา

Comments